Nya webbplatser har ersatt Tjärnö marinbiologiska laboratoriums webbplats:

New web sites have replaced the web site for Tjärnö Marine Biological Laboratory:

http://www.loven.gu.se/

http://www.marecol.gu.se/

Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Kristinebergs Marina Forskningsstation och forskningsfartyget Skagerak sammanfördes från 080101 till en ny infrastrukturorganisation inom Göteborgs universitet, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper.

From January 1, 2008, Tjärnö Marine Biological Laboratory, Kristineberg Marine Research Station and the research vessel Skagerak were combined to form a new infrastructure organisation within Göteborg University, The Sven Lovén Centre for Marine Sciences.