På Tjärnö marinbiologiska laboratorium (TMBL) har man under 4,5 år utvecklat en marinbiologisk "databas", Vattenkikaren (www.vattenkikaren.gu.se), för allmänhet och skolor.

Projektet har hittills finansierats av WWF, KK-stiftelsen och Forskningsrådsnämnden.

För närvarande består läromedlet av ca 1600 sidor på både svenska och engelska och har ca 30 000 besök om året.

Syftet med Vattenkikaren är att skapa ett roligt, intresseväckande och innehållsrikt Internetbaserat läromedel för elever och lärare.

I Vattenkikaren kan vi visa marinbiologi för allmänhet och skolor, som får chans att studera aktuella frågeställningar och forskning om och i havet. Vi kanske kan väcka och öka medvetenheten och intresset för den biologiska rikedomen i havet samt sprida kunskap om miljöfrågor.

I det nu förelagna projektet vill vi utveckla de miljörelaterade aspekterna, framförallt de som berör biologisk mångdfald och kustzonsplanering.

En presentation av djupa bottnar, både unika (Kosterrännan - med korallrev) och generella miljöer (bottnar där man fångar organismer för konsumtion t ex räka, kräfta, hummer och ganske någon fiskart), samt ett avsnitt med "sjögräsängar" kommer att göras.

Även internationaliseringen är viktigt: alla nya avsnitt görs även på engelska, så att elever i Sverige tillsammans med elever i länder som ligger vid våra angränsande hav kan göra arbeten och jämföra sina resultat med varandra.

Inom projektet kommer vi att:

1) Utveckla de miljörelaterade aspekterna, speciellt biologisk mångfald, genom att producera avsnitt där sjögräsängar ( förutom ålgräs även "nating-" och "kransalgs-ängar" ) och djupare bottnar tas upp.

2) Fördjupa och utveckla de delar som vi har påbörjat samt att anpassa Vattenkikaren mer internationellt. Vi kan även vända oss speciellt till gruppen av högstadie- och gymnasieelever när det gäller internationaliseringen (engelska) dvs utbytet mellan skolor i t ex Östersjöregionen.

3) Syntes - hur kunskap om olika nyttjade- och bevarandeintressen kan sammanfattas i en beskrivning av kustzonsplanering. Med hjäp av GIS kan illustrationer av art- och biotop-utbredningar samt exempel på "kustzonsplanering" göras. Information om Vattenkikaren bör spridas till åldersgruppen av barn som för närvarande faller mellan olika åldersgrupperingar inom WWFs intressenter (t ex högstadieelever som är för gamla för Pandaklubben, men för unga för att bli WWF Vänner).