News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

  

Home

 

 Matti Åhlund

 

Fil. dr. Matti Åhlund,

Zoologiska institutionen, Ecologisk zoologi,
Göteborgs universitet

Intresseområden:

  • Populationsbiologi, kullparasitism och social organisation hos knipa
  • Status och populations-ändringar hos häckande sjöfåglar på svenska västkusten
  • Strömstaren och försurningen: populations-ändringar och födoval i sydvästra Sverige

Tjärnö marinbiologiska laboratorium
452 96 STRÖMSTAD

Tel. 0526 686 87
Fax. 0526 686 07
E-post
matti.ahlund@tmbl.gu.se