Namn i bokstavsordning i de avskrifter av Valter Hanssons anteckningar som Evert Nisenius gjort.

 

Sid A den 1 sept 1988

Sid B den 6 sept 1988

Med vanl sidnr kompendiet

 

Alfredsson Oskar sid B, 3,7,13

Amandusson Svea sid A

Anders i Bäcken sid 10

Andersson Alfred sid4

Andersson Anders sid 11, 13

Andersson Asmund sid 11

Andersson Hallberg Andreas ”Backlin”sid A,3

Andersson Hallberg Olianna  ”Backa” sid A Andersson Hilmer sid A,4

Andersson Johannes sid 11

Andersson Kjellberg Asmund sid 13

Andersson Mattias sid 11,13

Andersson Ninius sid 13

Andersson Tankred sid4

Andreasdotter Anna Katarina  ”Anna pĆ torget”

   sid A

Andreasson Mattias i Bäckensid A,6

Andreasson Ola i Bäcken sid 12

”Anna pĆ torget” sid A

”Apotekarn” Askum

Arvidsson Gustav  Gullholmen sid 11

Asmundsson Karl sid 11

Asmundsson Leonard sid 11

 

Back”  Inga  sid A

”Backa” sid A

”Backlin” sid A

Barclai sid 12

Bengtsson Herman  kallad ”Bratten”sid A

Bengtsson pastor i Gravarne sid 7,

”Bergealfred” Larsson Alfred sid 8 ”Bergemartin” sid4

”Blanken” sid 7

Blomsterberg Ernst sid 8

”Bratt” Inga sid A

”Bratte-Gustav” sid 11

”Bratten”sid A

Broberg Albin sid A

”Börjesa” Börjesson,Anders sid 10

Börjesdotter Katarina sid3

Börjesson,Anders ”Börjesa” sid 10

Börjesson Didrik sid3

Börjesson  Olle ”Pregg” sid 1, 2

 

”Canelis” i Ränna sid 8

Clementsson Nils sid3, 11

Clementsson Nils hustru Brita sid 11

 

Dora sid 12

 

Eliasdotter Olianna sid 5

Eliasson Hans sid 5

Eliasson Lars sid 5

Eliasson Mattias sid B,5

Eliasson Petter sid B

Erasmusson Anders frĆn Orust sid 10

Erasmusson Olle frĆn Orust sid 10

Eriksson, Edvard sid 7

Eriksson Elof sid 3

Eriksson Fredrika sid 7

Eriksson Karl sid 12

 

”Fina i Hogenäs”sid 5

”Fise-Gerda” sid 2

”Fise-Viktor”sid 2

”Fladesen” Amandus Johansson,  sid 7

”Färma” sid 6

 

”Gamlebäck” sid 7

”Gamleeljas” Elias Olsson,sid 5

”Gamlepalln” sid 6

”Gamlesnurrn” sid4

Greiffenschütz sid 6

Göransson Nils sid 6

 

”Hans Lots” Larsson Hans sid4

Hansdotter Katarina ”Hasslökatarina”sid 5

 

Hans i Sanneröd i  Askum sid 11

Hansson Albert sid 7.

Hansson Anders sid A, 3

Hansson.Erik  pastor sid 8

Hansson Henrik ”Helln” sid 10

Hansson Johannes sid3

Hansson Karl sid3

Hansson Kristian ”Gamlesnurrn” sid 2,4,5

Hansson Mattias Skärkock? sid 2

Hansson Olof  Russvik sid A

Hansson Olle sid 3

”Hasslökatarina” Katarina Hansdotter sid 5 ”Hasslömaja” sid 11

”Helln” Hansson Henrik sid 10

Henrik i Bäcken sid 10

Henriksson Andreas  sid A, 2, 7,10

Henriksson Herman sid 13

Henriksson Lena sid A

”Hilda i gada” sid A

Hilma pĆ KlĆvberget sid A.

”Hilmer i Bäcken” Mattiasson, Hilmer sid 7 Hilmersson Ernst sid 4

Johan-Emil sid 12

Johanna i Tullboden sid A

Johansdotter Sara G sid 13

Johansson Abela sid A

Johansson,Amandus  ”Fladesen”  sid 7

Johansson Anders sid A, 3

Johansson Herman Hogenäs sid 3

Johansson Johan (Janne) A sid 9

Johansson Johannes”pĆ Kron” sid 11

Johansson Kristian sid 10

Johansson Samuel sid A

Jönsson Hans sid 3

Jönsson Johan sid 11

Jönsson Johannes ”Ulin” sid 3

 

”Karl i Snurra” Kristensson Karl Olsson  sid4

Karlsson Alfred sid 2

Karlsson Henning sid 2

Karlsson Hulda sid 8

Konrad Lena Henrikssons sid 7

Kjellberg Karl sid 7, 11

Kjellberg Vitalis sid 11 

Klasson Ida sid 2

”Knapeper”

Knapes Anders morföräldrar sid 6

Knapes Anders pappa sid 5

Knape Herman  sid A

Konrad Lena Henrikssons sid 7

Kristiansson Alfred sid 4

Kristensson Emanuel Olsson sid 5,6

Kristensson Hans sid A, 2, 3

Kristianssons Hans Alma  sid 5

Kristensson Karl ”Karl i Snurra” sid A,3,4,5

Kristensson Klas Olsson sid 5

Kristiansson Lars ”Snurrelarsen” sid 4

Kristensson Olle  ”Olle i Snurra”sid 4,6

Kristensson Robert ”Rapp”sid 12

”Krofinas” syster Gustava sid 11

 

Lars pĆ KlĆvberget sid A

”Larsa” Larsson Anders sid 7

Larsdotter Annemaja Andersson sid4

Larsdotter Britta sid 3

Larsdotter Katrina sid 4

Larsson Alfred ”Bergealfred” sid 8

Larsson Anders ”Larsa” sid 7

Larsson Axel skomakare sid 1

Larsson Hans ”Hans Lots” sid 4

Larsson, Herman SnurreLarsens Herman,

            sid 2,4

Larsson Karl ”Mässing” sid A

Larsson Kristian sid 4

Larsson Martin Bergemartin sid4,7,8

Larsson Severin sid 7.

Larsson Vitalis sid 9

.

”Maja i Bäcken”sid A

 ”Mattes” sid 11

Mattiasson Hans sid B, 3,4,5,6,7,9

Mattiasson, Hilmer ”Hilmer i Bäcken” sid 7 Matitiasson Maria M. sid 10

Mattiasson, Ottilia ”Teli” i Bäcken

Mattiasson, Ottilia ”Mor pĆ Styvern” sid 7

Mattson Valter Mattias sid 9

”Mor pĆ Styvern” Mattiasson, Ottilia sid 7

”Mor Sara” sid 3,11

MĆnsson Olof sid 10,11

”Mässing” sid A

 

Niklasson Kristian Hasselösund. sid 5

Nilsdotter Sofia  Smögen sid 5.

Nils i Bua sid 12

Nilsson Pontus sid 5

Ola pĆ Myren sid 12

Oliana gift med ”Knapeper” sid 11

”Olle i Snurra” Kristensson Olle sid 4

Olle pĆ Kron sid 8

Olsdotter Mali sid 4

Olsdotter Teli sid 4

Olsdotter Lena sid 4

Olsson Anders sid 11,13

Olsson, Elias ”Gamleeljas”sid 5

Olsson.Ferdinand sid B,7

Olsson Hans Handlande Örn sid 1

Olsson Olle sid 7

Olsson Samuel sid 2

 

 ”Palln” sid 11

”Patrik pĆ Kullen” sid 5

Patriksdotter Hertta sid 5

Persson Hjalmar sid 6

Persson Karl sid 9

Pettersson  Hallberg Anders sid A

Pettersson  Martin sid B

”Pregg” Börjesson  Olle sid 1

 

Rade sid 7

”Rapp”Kristensson Robert sid 12

Rasmusson Nils i Näverkärr sid 6

”Ränn” sid 7

 

Samuelsson Julia sid A

”Sandviken” sid 7

”Skuthamna” sid 11

”Skärkock?” Hansson Mattias sid 2

SnurreLarsens Herman, sid 2

Stenkvist Eulalia ”Lali” sid 4

Stranne (Mattias) i FĆgelviken sid 10

Sundberg  sid 7

Svensson Anders  ”Stolp-Alfred” sid A 

Svensson,Andreas  ”Tollbun” sid A

 ”Stolp-Alfred” sid A

Svärd Anders sid 12

 

”Teli” i Bäcken Mattiasson, Ottilia 

Tilleroth Adolf sid B

Tilleroth Albin sid B

Tillroth Hans sid B, 3,13

Tillroth Juliana (Julljanna) sid A

Tillroth Kristian sid 5

Truls pĆ Lavöa sid 11

 

 ”Ulin” Jönsson  Johannes sid 3

 

Vinberg skollärare sid 12