Namn i de avskrifter av Valter Hanssons anteckningar som Evert Nisenius gjort.

 

Sid A den 1 sept 1988

Sid B den 6 sept 1988

Med vanl sidnr kompendiet

 

Sid A

Andersson Hallberg Andreas ”Backlin”sid A

 ”Backlin” sid A

Tillroth Juliana (Julljanna) sid A

Andreasdotter Anna Katarina  ”Anna pĆ torget”

   sid A

”Anna pĆ torget” sid A

Knape Herman  sid A

Andersson Hallberg Olianna  ”Backa” sid A

”Backa” sid A

”Hilda i gada” sid A

”Back”  Inga  sid A

Bengtsson Herman  kallad ”Bratten”sid A

”Bratten”sid A

Svensson,Andreas  ”Tollbun”,sid A

Henriksson Andreas  sid A

Andreasson Mattias sid A

”i Bäcken” Maja sid A

Henriksson Lena sid A

Henriksson Andreas sid A

Johanna i Tullboden sid A

Svensson Anders  ”Stolp-Alfred” sid A 

”Stolp-Alfred” sid A

”Bratt” Inga sid A

Johansson Samuel sid A

Samuelsson Julia sid A

Hansson, Olof  Russvik sid A

Amandusson Svea sid A

Larsson Karl ”Mässing” sid A

”Mässing” sid A

Hilma pĆ KlĆvberget sid A.

Lars pĆ KlĆvberget sid A.

Pettersson  Hallberg Anders sid A

Kristiansson Hans sid A

Kristiansson Karl sid A

Hansson Anders sid A

Johansson Anders sid A

Johansson Abela sid A

Andersson Hilmer sid A

Broberg Albin sid A

 

Sid B

Hans Tillroth sid B

Oskar Alfredsson sid B

Hans Mattiasson sid B 

Mattias Eliasson sid B

Adolf Tilleroth sid B.

Petter Eliasson sid B

Ferdinand Olsson.sid B

Albin Tilleroth sid B

Martin Pettersson  sid B

Adolf Tilleroth sid B

 

Kompendiet

Börjesson  Olle ”Pregg” sid 1, 2

”Pregg” Börjesson  Olle sid 1

Olsson Hans Handlande Örn sid 1

Larsson Axel skomakare sid 1

 

Henriksson Andreas sid 2

Hansson Mattias Skärkock? sid 2

”Fise-Viktor”sid 2 

”Fise-Gerda” sid 2

Karlsson Alfred sid 2

Karlsson Henning sid 2

Samuel Olsson sid 2

Klasson Ida sid 2

Hans Kristiansson sid 2

Kristian Hansson sid 2

Larsson, Herman SnurreLarsens Herman, sid 2

SnurreLarsens Herman, sid 2

 

Eriksson Elof sid 3

Jönsson Hans sid3

Jönsson Johannes ”Ulin” sid3

Börjesson Didrik sid3

Hansson Olle sid3

Hans Jönsson sid 3

Hansson Karl sid3

Börjesdotter Katarina sid3

Larsdotter Britta sid3

Hansson Anders sid3

Hansson Johannes sid3

Johansson Herman Hogenäs sid3

Andersson Hallberg  Andreas ”Backlin” sid3

”Backlin”

Kristensson Karl sid3

Kristensson Hans sid3

Johansson Anders sid3

Clementsson Nils sid3

”Apotekarn” Askum

”Mor Sara” sid3

Tillroth Hans sid3

Alfredsson Oskar sid3

Mattiasson Hans sid3

 

Andersson Tankred sid4

Kristiansson Alfred sid4

Mattiasson Hans sid4

Kristensson Olle sid4

Hansson Kristian ”Gamlesnurrn” sid4

”Gamlesnurrn” sid4

Larsson Hans ”Hans Lots” sid4

Kristiansson Lars ”Snurrelarsen” sid4

Larsson Herman sid4

Stenkvist Eulalia ”Lali” sid4

Larsdotter Katrina sid4

Larsdotter Annemaja Andersson sid4

Andersson Alfred sid4

Larsson Kristian sid4

Kristensson Olle ”Olle i Snurra” sid4

Larsson Martin Bergemartin sid4

”Bergemartin” sid4

Andersson Hilmer J sid4

Hilmersson Ernst sid4

Kristensson Karl Olsson ”Karl i Snurra” sid4

Olsdotter Mali sid4

Olsdotter Teli sid4

Olsdotter Lena sid4

Kristensson Klas Olsson sid4 

 

”Karl i Snurra” sid 5

”Fina i Hogenäs”sid 5

Karl Kristensson sid 5

Klas Olsson Kristensson sid 5

Hans Olsson Kristensson Spechandl Gr-e sid 5

Emanuel Olsson Kristensson sid 5

Sofia Nilsdotter, Smögen sid 5.

Kristian Niklasson, Hasselösund.sid 5

Hans Mattiasson sid 5

Kristian Hansson sid 5

Katarina Hansdotter ”Hasslökatarina”sid 5

”Hasslökatarina” Katarina Hansdotter sid 5

Anders Knapes pappa sid 5

Elias Olsson,”Gamleeljas”sid 5

”Gamleeljas” Elias Olsson,sid 5

Mattias Eliasson sid 5

Hans Eliasson sid 5

Lars Eliasson sid 5

Olianna Eliasdotter sid 5

Kristian Tillroth sid 5

Hans Kristianssons Alma  sid 5

Patrik pĆ Kullen sid 5

Hertta Patriksdotter sid 5

Pontus Nilsson sid 5

Hans Mattiasson sid 6

Emanuel Kristiansson sid 6

”Färma” sid 6

Hans Mattiasson sid 6

Mattias Andreasson i Bäcken sid 6

”Gamlepalln” sid 6

Olle Kristiansson i Russvik sid 6

Nils Rasmusson i Näverkärr sid 6

Greiffenschütz sid 6

Nils Göransson sid 6

Andrs Knapes morföräldrar sid 6

Hans Mattiasson sid 6

Hjalmar Persson sid 6

 

Hans Mattiasson sid 7

Ferdinand Olsson sid 7

”Gamlebäck” sid 7 

Anders Larsson ”Larsa” sid 7

Olle Olsson sid 7

”Ränn” sid 7

”Sandviken” sid 7

Oskar Alfredsson sid 7

Albert Hansson sid 7.

”Blanken” sid 7

Bengtsson pastor i Gravarne sid 7,

Sundberg  sid 7

Rade sid 7

Andreas Henriksson sid 7

Lena Henrikssons Konrad sid 7

Karl Kjellberg sid 7

Severin Larsson sid 7.

Martin Larsson sid 7

Ottilia Mattiasson, ”Teli” i Bäcken ”Mor pĆ                            Styvern” sid 7

Hilmer Mattiasson, ”Hilmer i Bäcken” sid 7

Amandus Johansson, ”Fladesen”  sid 7

Edvard Eriksson, sid 7

Fredrika Eriksson sid 7

 

 Martin Larsson, ”Bergemartin” sid 8

Alfred Larsson ”Bergealfred” sid 8

Ernst Blomsterberg sid 8

”Canelis” i Ränna sid 8

Olle pĆ Kron sid 8

Hulda Karlsson sid 8

Erik Hansson.  pastor sid 8

 

Valter Mattias Mattson sid 9

Karl Persson sid 9

Vitalis Larsson sid 9

Hans Mattiasson sid 9

Johan (Janne) A Johansson sid 9

 

Stranne i FĆgelviken sid 10

Maria M. Matitiasson sid 10

Olof MĆnsson sid 10

Anders Erasmusson frĆn Orust sid 10

Olle Erasmusson frĆn Orust sid 10 

Henrik Hansson ”Helln” sid 10

Kristian Johansson sid 10

Anders Börjesson,”Börjesa” sid 10

Andreas Hindriksson sid 10

Anders i Bäcken sid 10

Henrik i Bäcken sid 10

Oskar Mattson sid 10

 

Olof MĆnsson sid 11

 ”Palln” sid 11

 ”Mattes” sid 11 

Anders Olsson sid 11.

”Mor Sara” sid 11

Anders Andersson sid 11

Mattias Andersson sid 11

”Skuthamna” sid 11

Hans i Sanneröd i  Askum sid 11

Gustav Arvidsson, Gullholmen sid 11

Truls pĆ Lavöa sid 11

”Hasslömaja” sid 11

Nils Clementssons hustru Brita sid 11 

Oliana gift med ”Knapeper” sid 11

”Knapeper”

Nils Clementsson sid 11

Asmund Andersson sid 11

Leonard Asmundsson sid 11

Johannes Andersson sid 11

Karl Kjellberg sid 11

Karl Asmundsson sid 11

Vitalis Kjellberg sid 11

”Bratte-Gustav” sid 11

Johannes Johanssons ”pĆ Kron” sid 11

Johan Jönsson sid 11

 ”Krofinas” syster Gustava sid 11

 

Ola Andreasson i Bäcken sid 12

”Rapp” Robert Kristensson sid 12

Barclai sid 12

Dora sid 12

skollärare Vinberg sid 12

Karl Eriksson sid 12

Nils i Bua sid 12

Anders Svärd sid 12

Ola pĆ Myren sid 12

Johan-Emil sid 12

 

Mattias Andersson sid 13

Anders Andersson sid 13

Anders Olsson sid 13

Asmund Andersson Kjellber sid 13

Hans Tilleroth sid 13

Oskar Alfredsson sid 13

Herman Henriksson sid 13  

Anders Olsson sid 13

Ninius Andrsson sid 13

Sara G Johansdotter sid 13

 

 

 

Vadlag

Anders Olssons eller den gamla vaden:

1.  Johannes Hansson = Bruce, Förman

2.  Hans Andersson

3.  Lars Klementsson

4.  Per Andersson Knape

5.  Olof Andersson i Rennan

6.  Cornelius Andersson

7.  Lars Andersson

8.  Didrik Börjesson

9.  Janne Andersson, Skuthamn

10. Nils Klementsson

11. Per Andersson och

12. Johannes Andersson i Backen

 

”Bockarna”:

1.  Kristian Johansson  = Bruce, förman

2.  Karl Kristiansson, Kullen

3.  Olof Johannesson, Hörn

4.  Andrias Hallberg, Backlin

5.  Matias Andersson

6.  Olof Andersson Knape

7.  Edvard Eriksson

8.  Olof Andersson i Rännan

9.  Johannes Jönsson

10. Herman Johansson

11. Amandus Johansson

12. Fredrik Andersson, Klockare

Vadlaget ”Bockarna” slutade 1889

 

 ”Björnarna”:

1.  Mattias Eliasson = Bruce, förman

2.  Mattias Andriasson Bäck

3.  Adolf Tilleroth

4.  Andrias Svensson, Tollbun

5.  Hans Mattiasson

6.  Oskar Mattson

7.  Lars Henriksson

8.  Herman Bengtsson, Bratt

9.  Hans Johansson i Skuthamn

10. Hilmer Andersson  i Skuthamn

11. Martin Olsson, Hörn

12. Ferdinand Olsson i Bäcken

 

 ”GrĆbenen”:

1.  Petter Eliasson = Bruce, förman

2.  Hans Tillroth

3.  Alfred Pettersson

4.  Olof Johansson

5.  Anders Kristiansson, Lillanders

6.  Albin Johansson i Gatan

7.  S L Wallin

8.  Mattias Hansson

9.  Anders Hansson

10. Edvard Larsson

11. Anders Bäck

 

”Rävarna”:

1.  Anders Johansson

2.  Karl Kjellberg

3.  Herman Börjesson

4.  Petter Olsson

5.  Leonard Johansson

6.  Anders Krist. Andersson i Rännan?

7.  Herman Andersson, Skuthamn

8.  Janne Andersson

9.  Alfred Andersson

10. Hans Kristensson, Kullen

11. Ferdinand Hansson, Pallen

 

”Kattungarna”:

1.  Alfred Pettersson = Bruce

2.  Alfred Persson Knape?

3.  Konrad Mattsson

4.  Severin Larsson

5.  Alfred Andersson

6.  Severin Mattiasson

7.  Hilmer Mattiasson

8.  Hilmer Olausson

9.  Tankrid Andersson

10. Hans Larsson

11. Julius Olsson

 

 ”Örnen”:

1.  Henrik Hansson = Bruce

2.  Johans ? Olsson

3.  Hans Mattiasson

4.  Anders Andersson

5.  Martin Andersson, Myren

6.  Karl Andersson, ”Morbro”

7.  Martin Karlsson, Hälla

8.  Alfred Karlsson, Sandviken

9.  Alfred Kristiansson

10. Adolf Olsson, Bäcken

12. Marin Olsson, Gatuna

 

”Kupungarna” :

1.  Karl Petter Olsson = Bruce

2.  Karl Pettersson

3.  Olof Johansson

4.  Julius Olsson

5.  Anders Bäck

6.  Görna Hjelte

7.  Gustav Sjöberg

8.  Leonard Assmundsson

9.  Oskar Andersson

10. Julius Andersson

11. Alfred Kristiansson

 

”Bockarna 2”:

 

1.  Kristian Johansson, förman

2.  Karl Kristiansson, Kullen

3.  Lars Jänsson

4.  Herman Knape

5.  Samuel Olsson

 

”Lästarna”:

1. Johannes Jönsson

2.  Leonard Johansson

3.  Hans Jönsson

4.  Johannes Hansson  )

5.  Gustav                       )

6.  Olof                            )  5 bröder

7.  Hilmer                       )

8.  Karl                           )

9.  Johannes Andersson, KlĆvan?

10. Klas Karlsson, Kullen

11. Axel Larsson

 

”Bockarna 3” :

1.  Kristian Johansson = förman

2.  Karl Kristensson, Kullen

3.  Andrias Hallberg - Backlin

4.  Herman Johansson

5.  Amandus Johansson

6.  Olof Andersson

7.  Herman Börjesson

8.  Ferdinand Hansson

9.   Karl Wallin

10. Leonard Wallin

11. Johan Olsson, Hörn

12. Karl Johansson, Rusvik

 

 

Landvadlaget ”Rävarna”

1.  Ferdinand Olsson = Bruce, förman

2.  Alfred Olsson

3.  Bernhard MĆnsson

4.  Per Johansson

5.  Olof Bäck

6.  Albin Tilleroth

7.  Olof Gullstrand

8.  Herman Olsson

9.  Karl   -    Hörn

10. Anders Olausson

11. Karl Korneliusson

12. Karl Eriksson

 

”Familjen” av:

1.  Martin Pettersson = förman

2.  Klas Pettersson

3.  Adolf Tilleroth

4.  Olof Johansson Hörn

5.  Edvard Eriksson

6.  Alfred Larsson

7.  Martin Larsson

8.  Frits Olsson

9.  Klas Mattsson Smitt

10. Karl Joakim Andersson

11. Leonard Larsson

12. Vitalis Kellberg

13. Edvard Andersson Resp