News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

  

Home

 

 

Hans G. Hansson  

 Hemtelefon: 0526 / 250 77 | Mobil telefon: 070 3768930

Artikel 6/12 2000 i Bohusläningen om Svenska artprojektet:

Från tidningens 1:a-sida

Inuti tidningen överst, nedan (bild), nedan (text)

Fortsättning nästa sida, överst (bild), nedan (text)

Nattvistet strax bortom några uppväxande träd (klarbär, aprikos och kristtorn) på Saltö invid Musikaliska Akademiens Saltögården - övriga ca 30-talet äppel-, päron-, persiko-,plommon-, körsbärs-träd, etc. samt diverse bärbuskar är utspridda i trädgården; i bakgrunden skymtar svagt en del av uthuset, bakom vilket i sin tur tupparnas och hönsens viste är beläget. Huset byggdes ursprungligen under 1860-talet av Emanuel Zimmerman, och har länge varit i behov av upprustning även invändigt. Våren 2004 började därför en upprustning av de båda inre rummen med bl.a. upprätning av golv, väggar och tak varvid vattenslingor lades in under de nya golven. Ännu återstår dock en hel del renoveringsarbeten. Barndomshemmet på Malmön i mellersta bohuslän är numera försålt, men en sjöbod strax därnedom går hjälpligt att nyttja under den varmare årstiden för tillfälliga nostalgi-besök, då det går både att övernatta, laga lite mat och äta i dess övre etage.

Lite av min fars, Valter Hansson, 1903-82, gamla anteckningar om personer med historisk anknytning (fr.a. under 1800-talet och begynnelsen av 1900-talet) till min ursprungliga hemö, Malmön, kan nås i följande fyra dokument: Ant. 1, Ant. 2, Ant. 3. och Ant. 4 och ett persongalleri tillhörigt dessa anteckningar finns dels i bokstavsformat och dels i annat format. Under 1700-talets sillperiod var denna ö ett betydande fiskeläge, medan stenindustrin kom att dominera över fisket under den mindre sillperioden under 1800-talets andra hälft, men anteckningarna berör trots allt huvudsakligen personer med anknytning till ön förbundna med fiske och sjöfart, snarare än med granit.

Ett antal s.k. Artfaktablad för utvärdering av Hotabankens Marina Kommitté.

Artf Ebalia cranchii.pdf Artf Bathyarca pectunculoides.pdf Artf Chlamys sulcata.pdf

Artf Delectopecten vitreus.pdf Artf Ocnus lacteus.pdf Artf Pseudothy. raphanus.pdf

Artf Thyone gadeana.pdf Artf Ekmania barthii.pdf Artf Neopentadactyla mixta.pdf

Artf Thyonidium drummondii.pdf Artf Thyonid. hyalinum.pdf Artf Spat. raschi.pdf

Artf Leptosynapta bergensis.pdf Artf Leptos. decaria.pdf Artf Porania stormi.pdf

Artf Psilaster andromeda.pdf Artf Ophiactis balli.pdf Artf C. cassivelaunus.pdf

Artf Ceramaster granularis.pdf Artf Amphilepis norvegica.pdf

samt nedan nyligen tillverkade dylika blad utanför mitt ursprungliga pensum, men vilka - enligt överenskommelse med Dr. Anna Karlsson på Hotabanken - jag tagit på mig. Detta rör sig om rödlistade marina musslor:

Artf Panomya norvegica.pdf Artf Arca tetragona.pdf Artf Asperarca nodulosa.pdf

Artf Hyalopecten similis.pdf Artf Thracia rectangularis.pdf Artf T.chlamys pusio.pdf

Artf Gastrochaena dubia.pdf Artf Macoma calcarea.pdf Artf Sphenia binghami.pdf

Artf Mysella tumidula.pdf Artf Montacuta voeringi.pdf Artf Limat. subauriculata.pdf

Artf Ensis ensis.pdf Artf Lepton squamosum.pdf Artf Hemilepton nitidum.pdf

Artf Epilepton clarkiae.pdf Artf Zirfaea crispata.pdf Artf Ensis arcuatus.pdf

Artf Devonia perrieri.pdf Artf Cuspidaria lamellosa.pdf Artf Cuspidaria obesa.pdf

Artf Crenella decussata.pdf Artf Abra prismatica.pdf Artf Abra longicallus.pdf

Artf Arcopagia crassa.pdf Artf Azorinus chamasolen.pdf Artf Barnea candida.pdf

Artf Gari tellinella.pdf Artf Modiolus adriaticus.pdf Artf Parvicardium cf scabr.pdf

Artf Parvicardium exiguum.pdf Artf Parvicardium hauniense.pdf

Under hösten 2003 har dessutom artfaktablad för några snäckor gjorts, i.e.

Artf Anatoma crispata.pdf Artf Aporrhais serresianus.pdf Artf Erato voluta.pdf

Artf Dikoleps pusilla.pdf Artf Skenea basistriata.pdf Artf Skenea peterseni.pdf

Artf Trivia arctica.pdf Artf Velutina plicatilis.pdf Artf Propilidium exiguum.pdf

Artf Curveulima macropht.pdf Artf Melanella alba.pdf Artf Melanella cf. polita.pdf

Artf Melanella rubrotincta.pdf Artf Pelseneeria stylifera.pdf Artf Eumetula arctica.pdf

Artf Cerithiella metula.pdf Artf Cerithiopsis.tubercul.pdf Artf Cerithiopsis barleei.pdf

Artf Calliostoma zizyph.pdf Artf Clelandella miliare.pdf Artf Patella vulgata.pdf

Artf Rissoa lilacina.pdf Artf Pseudosetia turgida.pdf Artf Alvania cimicoides.pdf

Artf Alvania jeffreysi.pdf Artf Alvania lactea.pdf Artf Alvania subsoluta.pdf

Artf Alvania zetlandica.pdf Artf Manzonia crassa Artf Buccinum humphreys.pdf

Artf. Admete viridula.pdf Artf. Typhlomangelia nivalis.pdf Artf. Teretia teres.pdf

Artf. Tesbia nana.pdf Artf. Taranis borealis.pdf Artf. Taranis moerchi.pdf

Artf. Oenopota elegans.pdf Artf. Oenopota scalaris.pdf Artf. Bela laevigata.pdf

Artf. Boreotrophon clavatus.pdf Artf. Raphithoma purpurea.pdf

Artf. Raphithoma echinata.pdf Artf. Pulsellum lofotense.pdf

Artf. Dentalium occidentale.pdf Artf. Cadulus subfusiformis.pdf

Artf. Skeneopsis planorbis.pdf

Den sista arten är en bonusart, som borde ha rödlistats, men av misstag ej kom med på listan.

Hans.G.Hansson@tmbl.gu.se