Återstående semesterdagar 1998:

December 12 - December 14
December 28 - December 30