Arbetsgruppen för

Vattenbruk och Fiskeribiologi

Arbetsgrupperna för Vattenbruk respektive Fiskeribiologi arbetar i en gemensam grupp då många beröringspunkter finns. Arbertsgruppen går under namnet "VoF".

Syftet med arbetsgruppen:
Arbetsgruppen ska vara ett forum för att:

Rutiner för gruppmöten:
När: Ett möte i månaden med fast tid:
1:a torsdagen i varje månad,
Tid: 13.00 - 15.00,
Plats: Loftet, Vita förläggningen

Mötesteknik/etik

Minnesanteckningar

Sammankallande
Den som för minnesanteckningar sammankallar till nästa möte 1 vecka i förväg. Bidrag till dagordningen skickas med e-post till sammankallande.

Kontaktpersoner
Susanne Lindegarth för vattenbruk
Anette Ungfors för fiskeribiologi

Sändlista
Meddelanden till gruppen sänds till
VoF@tmbl.gu.se:
Om någon vill hoppa av eller på lista så kan göra det på:
http://tmbl.gu.se/mailman/listinfo/vof


Senast uppdaterat 060913, Anette Ungfors