Arbetsgruppen

för

Vattenbruk och Fiskeribiologi

Underlag till nästa möte

Förslag till stående dagordning:

Minnesanteckningar:
Minnesanteckningar förs enligt roterande schema och tillgängliggörs på gruppens hemsida.

2001:
010417_f
010503_f
010515_v
010607
010705
010802
010906
011101
011206