Arbetsgruppen

för

Vattenbruk och Fiskeribiologi

Underlag till nästa möte

Förslag till stående dagordning:

Minnesanteckningar:
Minnesanteckningar förs enligt roterande schema och tillgängliggörs på gruppens hemsida.

061102
060913 060601 060504 051201

051103
051004
050908 040805
040401 040304
040205 2003 2002 2001