Protokoll VoFmöte 1 april 2004

Närvarande: Eva Marie, Frank (ordförande), Lars-Ove (sekreterare), Per N.


Val av sekreterare

Protokoll från föregående möte

Protokoll från projektledarmötet.
Se protokoll.

Information:

Övriga frågor:

EM: 6 april? kommer Fiskekommunerna, Carpe Mare mm träffas och diskuterar om framtida satsningar. T ex "Krabbprojektets" framtid...Musslor-jordbruk, Ostron, Palaemon, Copepoder och kanske fler arter..... Eva Marie lämnar förslag.

Lars-Ove: Berättade om samarbetet med Mozambique.

Per N: SUCOZOMA håller på att avslutas.

Nästa möte:

6 maj