Protokoll VoFmöte 5 februari 2004

Närvarande: Lillemor, Kent, (ordförande), Annelie, (sekreterare), Lars-Ove


Val av sekreterare

Protokoll från föregående möte

Protokoll från projektledarmötet.

Information:

Lars-Ove: 2 20 poängsarbetare på gång, byssustrådar.

Laget runt:

Lars-Ove: Mussleprojektet rullar på

Lillemor: 20 % från SIDA (tungmetallanalyser på musslor från Mozambique), jobbar som lärare 2 dagar/ vecka, förberedelser inför ett projekt om ostrongenetik.

Annelie: inget

Kent: inget inom fiske/vattenbruk

Övriga frågor:

Vad händer med MISTRA ansökning

Kent upplyste om ett vågkraftsforskningsprojekt vid Uppsala universitet

 

Presentation:

Lars-Ove visade musselodlingstekninker från Stavanger och Skottland.

 

Nästa möte:

4 mars.