Fiske och vattenbruksgruppen (VoF)

Minnesanteckningar


Tid: 010802, kl. 13.00 - 15.00
Plats: Loftet
Närvarande: Ullika, Colin, Kent B, Daniel, Frank, Jonas Hansson och Eva Marie
Sekreterare: Eva Marie
Dagordning

Föregående minnesanteckningar - inga kommentarer

"Laget runt"

Daniel

Skriver på sin avhandling för en planerad disputation i mars -02. Under hösten kommer Daniel att skriva på 3 artiklar och delta med ett papper på en konferens i Spanien i oktober.

Ullika

informerar om att hon har en student som är intresserad av att göra examensarbete inom fiskevård o/el redskapsutveckling. Ullika håller på att titta på lämpliga uppgifter och återkommer ev. så småningom för förfrågan om handledare.

Frank

har semester just nu

Colin

Maritim gastronomi: Colin kommer tillsammans med Martin O att hålla i den för Tjärnö avslutande delen av maritim gastronomi v 34.

Amaebi - genom ett tillskott från SIK på 100 kkr kommer nu projektet kring Amaebi attt kunna avslutas och en slutprodukt förväntas förhoppningsvis kunna återfinnas på butikshyllorna nästa år.

Kent

kommer under hösten att delta i utvecklingen av ett EU-projekt och ett MISTRA-projekt kring marin påväxt. Dessutom kommer han att skriva på ett par artiklar och under augusti handleda Constanze från Newcastle som är här och pryar.

Eva Marie

deltar tillsammans med Colin och Anette i utvecklingen av krabbprojektet. Under augusti kommer vi att ha möten med BOSAM för att sedan lämnas in för beslut om medfinansiering både nationellt och från EU. Projektet som det ser ut nu omfattar 3 år och en budget på ca 11 milj kr totalt.

Jonas

Har jobbat som lärarvikarie men har nu sökt in till juridikstudier. Vill gärna hålla sig informerad om vad som händer på ffa ostronfronten.

Information
Colin informerar om att han ska tala på en konferens i Rinkøbing, Danmark, 12 - 13 september.

DGXIV informationssida har www:
http://europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/pub_sv.htm

VoFs hemsida
Eva Marie har gjort ett förslag på hemsida för gruppen. Daniel och Colin åttog sig att fylla i förklarande text på hemsidan för Fiske och vattenbruksgruppen. Deadline är 30 aug då den lämnas in till Eva Marie som distribuerar den till resten av gruppen för begrundan till nästa gruppmöte den 6 september.

Presentationer
Mötet föreslår att Frank och Mats U håller sina respektive presentation (ca 10 min pp) vid nästa möte. Eva Marie kontaktar dem.

Nästa möte
6 september kl. 13.00 - 15.00, Loftet