News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

Tjärnö Centre of Excellence

I december 2004 fick Tjärnö marinbiologiska laboratorium (TMBL) förnyat förtroende från Västra Götalandsregionen och EUs strukturfond Mål 2 Västra, att fortsätta den positiva utvecklingen av TMBL som ett regionalt forsknings- och kunskapscentrum - ett regionalt Centre of Excellence.

Syfte
Syftet med projektet Tjärnö Centre of Excellence 3 är att utveckla ett innovationssystem kopplat till Tjärnö marinbiologiska laboratorium.

Projektet löper under 2005.

Näringslivssamverkan

Tjärnö Centre of Excellence delfinansieras av:

Kontaktperson:
Eva Marie Rödström, Forskningssekreterare

E-post: Eva.Marie.Rodstrom@tmbl.gu.se,
Tel. 0526 686 30, Fax. 0526 686 07,

Tjärnö marinbiologiska laboratorium
452 00 STRÖMSTAD


Tjärnö Centre of Excellence, rapport 2003-04
Tjärnö Centre of Excellence, rapport 2001-02

Tjärnö Centre of Excellence 1996 - 99:
Rapport med illustrationer, 3MB [pdf]
Rapport utan illustrationer, 880K [pdf]


Senast uppdaterat 050310, Eva.Marie.Rodstrom@tmbl.gu.se