News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

Kustzonsförvaltning

Kustområden tillhör de områden runt om i världen som är hårdast utnyttjade av människan. I dessa områden bor stora mängder människor som utnyttjar havets resurser, modifierar landskapet och släpper ut avfall och andra främmande ämnen. Detta intensiva utnyttjande av kustzonen är ett utslag för de omfattande värden som dessa områden innefattar. Värden som kan beskrivas i termer av tillgång till fisk, rent vatten, utrymme etc., och önskvärda funktioner såsom rekreation, avfallshantering och produktion. Kusthavens materiella rikedomar och nyttiga funktioner beror till övervägande del på den stora artrikedom och de ekologiska processer som dessa arter orsakar. För att vi skall kunna fortsätta att utnyttja kusthavens resurser måste följdaktligen denna diversitet av arter och processer skötas på ett sådant sätt att den långisktigt kan fortsätta producera önskvärda varor och tjänster.

Forskning kring hur kustzonen skall kunna utnyttjas på ett ekologiskt hållbart och ekonomiskt och socialt effektivt sätt pågår runt om i världen, men många viktiga forskningsuppgifter återstår. På TMBL genomförs just nu flera forskningsprojekt med anknytning till frågor kring hur våra kustområden bör utnyttjas.

Kontaktperson:
Mats Lindegarth


Prioriterade problemområden:

 • utveckla relevanta och kostnadseffektiva indikatorer på marin miljöpåverkan
 • utveckla livscykelanalyser som redskap i marina miljökonsekvensutredningar
 • utveckla teknik för kartering av marina miljöer

Projekt inom Kustzonsförvaltning vid TMBL

Doktorandprogram inom Kustzonsförvaltning

 1. Ögonkorall (Lophelia pertusa) - dess utbredning utveckling, betydelse samt hot i Sverige. Lisbeth Jonsson, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet, handledare Kerstin Johannesson.
 2. Conservation biology of Eelgrass. Björn Källström, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet, handledare Carl André.
 3. Att förutsäga strukturell diversitet hos infauna i grunda sediment. Katja Nagel, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet, handledare Mats Lindegarth
 4. Biologisk bakgrund till lokal förvaltning av krabbtaska, Cancer pagurus L., längs svenska västkusten. Anette Ungfors, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet, handledare Per Nilsson.

Examensarbeten inom Kustzonsförvaltning

Näringslivssamverkan och regionala effekter
Närheten till havet och dess resurser har traditionellt varit en viktig faktor som format livsvillkor och näringsliv i västra Sverige. Eftersom kustområdena i regionen erbjuder stora möjligheter till näringslivsutveckling och unika förhållanden till ett rikt friluftsliv, kommer unyttjandet av havet och kustområdena även i fortsättningen att vara av central betydelse för den regionala och lokala utvecklingen. Därför är ett hållbart utnyttjande av havets resurser nödvändigt för regionens utveckling på kort och lång sikt.

För att möta de krav som ställs på myndigheter och företag i det framtida utnyttjandet av kustzonen, krävs tillgång till specialistkompetens med kunskap om regionens förhållanden och behov. På TMBL bedrivs forskning och kompetensutveckling för att möta dessa behov. Detta arbete sker i samarbete med företag, myndigheter samt nationella och internationella forskningsfinansiärer.

Nätverk
CUD - Centrum för Undervattensdokumentation

Personer verksamma vid kompetenscentrum för Kustzonsförvaltning

 1. Prof. Kerstin Johannesson, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 2. Docent Carl André, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 3. Docent Mats Lindegarth, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 4. Fil. dr. Thomas Dahlgren, WHOI och Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 5. Fil. dr. Annelie Lindgren, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 6. Fil. dr. Lars-Ove Loo, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 7. Fil. dr. Per Nilsson, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 8. Fil. dr. Anita Tullrot, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 9. Fil. dr. Matti Åhlund, TMBL och Zoologiska inst., Göteborgs universitet
 10. Forskn ing. Jan Karlsson, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 11. Forskn ing. Tomas Lundälv, TMBL, Göteborgs universitet
 12. Doktorand Johan Hollander, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 13. Doktorand Lisbeth Jonsson, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 14. Doktorand Björn Källström, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 15. Doktorand Katja Nagel, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 16. Doktorand Anette Ungfors, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 17. Proj. ass. Cecilia Erlandsson, TMBL, Göteborgs universitet
 18. Proj. ass. Mia Jansson TMBL, Göteborgs universitet

Andra hemsidor av intresse:

Kontaktperson:
Mats Lindegarth

Delfinansierat av EUs strukturfond,
Regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Interna sidor för Arbetsgruppen för Kustzonsförvaltning

Senast uppdaterat 050113, Eva.Marie.Rodstrom@tmbl.gu.se