News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

Fiskeribiologi & Vattenbruk

Det yrkesmässiga fisket är idag starkt beroende av ett fåtal arter. Beståndens storlek av flera ekonomiskt viktiga arter är utom säkra biologiska gränser, dvs reducerade till en ej varaktigt hållbar nivå. På senare tid har dessutom kunskapen om vissa fiskens oönskade miljöeffekter, såsom negativ bottenpåverkan och stora bifångstmängder, uppmärksammats. Vidare utgör skador på redskapen, orsakade av säl och skarv, ett allt större problem inom det mer kustnära fisket.

Därför krävs åtgärder för att möjliggöra återhämtning av svaga bestånd såsom utveckling av skonsamma och selektiva redskap, utveckling av alternativa fisken samt utveckling och utvärdering av möjliga modeller för beståndsförvaltning.

På TMBL pågår en flera forskningsprojekt kring fiske och vattenbruk.

Kontaktpersoner:
Fiskeribiologi:
Anette Ungfors
Vattenbruk:
Susanne Lindegarth


Prioriterade problemområden:

 • Molekylärbiologiska metoder för beståndsuppskattning
 • Modeller för beståndsförvaltning
 • Redskapsutveckling
  - sälsäkra redskap
  - levande-förvaring av marina skaldjur
 • Odling av blåmusslor och ostron

Projekt inom Fiskeribiologi & vattenbruk vid TMBL

 • Behaviour of seals visiting fishing gear. Contact person: Sven Gunnar Lunneryd.
 • Biological background to management of the Edible crab, Cancer pagurus, on the Swedish west coast. Contact person: Anette Ungfors
 • Diet of cormorant Phalacrocorax carbo along the Swedish west coast. Contact person: Sven Gunnar Lunneryd.
 • Development of small scale coastal fishery, Sustainable Coastal Zone Management. Contact person: Per Nilsson
 • Development of a mariculture system for oysters, Ostrea edulis, on the Swedish west coast. Contact person: Kent Berntsson
 • Effects, dynamics and management of Diarrhetic Shellfish Toxins (DST) in mussels, Mytilus edulis. Contact person: Susanne Lindegarth
 • FRAP (Framework for biodiversity reconciliation actionplans), February 2003 - January 2006. Funded by the EU 5FP. Contact person: Sven Gunnar Lunneryd.
 • Genetic stock structure of cod in the Baltic, Kattegatt and Skagerrak investigated with microsatellite markers. Contact person: Carl André
 • Conservation of diversity in an exploited species: spatio - temporal variation in the genetics of herring (Clupea harengus) in the North Sea and adjacent areas. Contact person: Carl André
 • Interaction between seal and commercial fisheries. Contact person: Sven Gunnar Lunneryd.
 • MARBEF - Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning. Network of Excellence, funded by EU 6 FP. Contact person: Kerstin Johannesson
 • MARBIPP (Marine Biodiversity: Patterns and Processes),2001-09-01 - 2006-08-31, Swedish Environmental Protection Agency. Contact persons: Anita Tullrot and Kerstin Johannesson
 • Life storage of Norwegian lobster, Nephrops norvegicus, Contact person: Anette Ungfors

Doktorandprogram inom Fiskeribiologi & Vattenbruk

 1. Foraging ecology of the grey seal (Halichoerus grypus) in the Baltic Sea, Karl Lundström, Dept Marine Ecology, Göteborg University, supervisor Olle Karlsson, Swedish Museum of Natural History.
 2. Biologisk bakgrund till lokal förvaltning av krabbtaska, Cancer pagurus L., längs svenska västkusten. Anette Ungfors, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet, handledare Per Nilsson.

Examensarbeten inom Fiskeribiologi & vattenbruk

Näringslivssamverkan och regionala effekter
Forskning och utveckling vid TMBL har bidragit till att nya näringsgrenar utvecklats inom fiske och vattenbruk. Som exempel kan nämnas odling av blåmusslor (Mytilus edulis) och burfiske efter havskräfta (Nephrops norvegicus) som idag är etablerade näringar utefter den svenska västkusten.

TMBL vill bidra till ett ökat kunskaps- och kompetensutbyte mellan forskning , fiskerinäring och myndigheter. Som resultat har detta lett till en ökad samverkan mellan fiskare och forskare, bl.a. vad gäller lokal förvaltning av räkfisket i Kosterfjordsområdet. Ytterligare ett resultat är utvecklingen av en KY-utbildning (Kvalificerad Yrkesutbildning) i Maritim gastronomi för restaurang och förädlingsbranschen under ledning av Kompetenscentrum i Sotenäs. Initaitvet Tjärnö Innovationssystem - TIS, har också som målsättning att stötta idéer som kan leda till en kommersiell tillämpning och där en kontakt med universitetet kan höja idéns kvalitet och konkurrenskraft.

Kontaktperson: Eva Marie Rödström

Nätverk

Personer verksamma vid kompetenscentrum för Fiskeribiologi & vattenbruk

Fiskeribiologi:

 1. Docent Carl André, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 2. Fil. dr. Sven-Gunnar Lunneryd, Fiskeriverket
 3. Fil. dr. Per Nilsson, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 4. Fiskeribiolog Mats Ulmestrand, Havsfiskelab., Fiskeriverket
 5. Doktorand Anette Ungfors, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 6. Doktorand Karl Lundström, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 7. Forskningssekreterare Fil.dr. Anita Tullrot, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet

Vattenbruk:

 1. Fil. dr. Kent Berntsson, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 2. Fil. dr. Annelie Lindgren, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 3. Fil. dr. Lars-Ove Loo, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 4. Fil.dr. Susanne Svensson, Inst Marin ekologi, Göteborgs universitet
 5. Akvarist Frank Sjödin, Tjärnö marinbiologiska laboratorium
 6. Forskningssekreterare Fil.lic. Eva Marie Rödström, Tjärnö marinbiologiska laboratorium

Andra hemsidor av intresse:

Kontaktpersoner:
Fiskeribiologi:
Anette Ungfors
Vattenbruk:
Susanne Lindegarth

Arbetsgruppen för Fiskeribiologi & Vattenbruk


Senast uppdaterad 060811, Eva.Marie.Rodstrom@tmbl.gu.se