News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

Forskning och Utveckling vid TMBL

Vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium (TMBL) bedrivs såväl grundforskning som tillämpad forskning. De flesta grundforskningsprojekt är inriktade på experimentell ekologi hos organismer som lever kustnära. Laboratoriet deltar i flera tvärvetenskapliga projekt inom forskning och utveckling, delvis i samarbete med näringslivet. Det internationella samarbetet är stort, bl.a. genom flera EU-finansierade projekt.

TMBL har som målsättning att erbjuda goda förhållanden för marin forskning, speciellt inom marinbiologi. TMBLs uppdrag som ett regionalt kunskapscentrum, "Centre of Excellence", är också att initiera och driva projekt av särskilt intresse för regionen.

TMBL är sedan 2005 värdinstitution för en ny forskningsinfrastruktur inom EU:
CeMaCE - Centre for Marine Chemical Ecology.

Forskningen vid TMBL presenteras under 5 övergripande rubriker som återspeglar den aktuella inriktningen på FoU vid TMBL.


Senast uppdaterad 060808, Eva.Marie.Rodstrom@tmbl.gu.se