News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

Kemisk ekologi i marin miljö

Kemiska ämnen spelar en viktig roll i interaktioner mellan alla levande organismer och deras omgivning. Det kunskapsområde som handlar om betydelsen av naturligt förekommande ämnen i interaktioner mellan olika organismer benämns kemisk ekologi. Forskning inom kemisk ekologi i marina miljöer är ännu i ett uppbyggnadsstadium och kan på goda grunder antas ha en mycket stor utvecklingspotential. Många grupper av plankton, växter och fastsittande djur i havet producerar en mängd olika, ofta unika typer av molekyler vars funktion troligen är att fungera som försvar mot olika former av angrepp. Vidare är kemiska signaler i vattnet av avgörande betydelse för de flesta organismers beteende och fortplantning, till exempel vid bottenfällning av larver och sporer.

CeMaCE - Centrum för marin kemisk ekologi, TMBL. Forskningsinfrastruktur inom EU.

MARICE - Forskningsplattform i marin kemisk ekologi vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Kontaktperson:
Henrik Pavia


Prioriterade forskningsområden:

 • kemiskt försvar hos marina organismer mot påväxt och angrepp
 • marina larvers och sporers bottenfällning med fokus på signal/receptor-system
 • giftiga mikroalgsblomningar: inducerande signaler samt fysiologiska effekter och anpassningar hos musslor
 • miljöförändringars effekter på kemiska signalsystem och på produktionen av kemiska försvarsämnen (stressindikatorer)

Doktorandprogram inom Marin kemisk ekologi

 1. Associated biota of exotic versus native macroalgae in temperate subtidal communities. Robin Svensson, Dept Marine Ecology, Göteborg University, supervisor Henrik Pavia

Examensarbeten inom Kemisk ekologi

Näringslivssamverkan och regionala effekter
Etablering av ett kunskapscentrum i kemisk ekologi vid TMBL förväntas få flera positiva följdeffekter på lokal och regional nivå. Arbetet med bioaktiva ämnen hos marina organismer har en stor potential på sikt när det gäller att skapa groddföretag baserat på nya upptäckter och innovationer.

Nätverk

Personer verksamma vid kompetenscentrum för Marin kemisk ekologi

 1. Docent Henrik Pavia, forskningledare, Inst Marin ekologi, Göteborgs universitet
 2. Professor Per Jonsson, Inst Marin ekologi, Göteborgs universitet
 3. Docent Gunilla Toth, Inst marin ekologi, Göteborgs universitet
 4. Fil Dr. Elisabet Brock, Inst Marin ekologi, Göteborgs universitet
 5. Fil Dr. Gunnar Cervin, Inst Marin Ekologi, Göteborgs universitet
 6. Fil Dr. Jon Havenhand, Inst Marin ekologi, Göteborgs universitet
 7. Fil Dr. Susanne Lindegarth, Inst marin ekologi, Göteborgs universitet
 8. Fil Dr. Göran Nylund, Inst Marin ekologi, Göteborgs universitet
 9. Fil Dr. Martin Sjögren, Inst för läkemedelskemi, Uppsala universitet
 10. Fil Dr. Erik Selander,, Inst Marin ekologi, Göteborgs universitet
 11. Doktorand Robin Svensson, Inst Marin ekologi, Göteborgs universitet
 12. Proj.ass Fredrik Lindgren, Tjärnö marinbiologiska laboratorium
 13. Proj.ass Martin Ogemark, Tjärnö marinbiologiska laboratorium

Andra hemsidor av intresse vid TMBL:


Kontaktperson:
Henrik Pavia

Interna sidor för arbetsgruppen för kemisk ekologi

Senast uppdaterad 070704, Eva.Marie.Rodstrom@tmbl.gu.se