News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

Biohydrodynamik

Marina organismer påverkas av vattnets rörelser på en rad olika sätt. Strömmar och vågor sätter mekaniska gränser för tillväxt och överlevnad för djur och växter. Samtidigt ger transport av vatten möjligheter till spridning och tillförsel av nödvändiga näringsämnen. Nyare forskning visar att vattnets dynamiska egenskaper är av stor betydelse för vår förståelse av hur marina ekosystem fungerar. Flera av problemområdena som berör samspelet mellan biologi och vattenrörelser kräver kompetens inom främst biologi, hydrodynamik och materialvetenskap. Med begreppet biohydrodynamik betonas den mångvetenskapliga utgångspunkten för problemlösning där den hydrodynamiska teorin utgör en gemensam grund.

Kontaktperson:
Per Jonsson


Prioriterade problemområden:

 • strömmars effekt på ryggradslösa djurs larver och algsporers fastsättning på ytor
 • spridning och rekrytering av marina organismer
 • hydrodynamiska effekter på kemiskt försvar och kommunikation
 • hydrodynamiska signaler i kommunikation mellan marina organismer
 • biologiska effekter av vågexponering
 • marin påväxt
 • biologiska effekter av kustnära marina anläggningar

Projekt inom Biohydrodynamik vid TMBL

 • BIOFLOW (Flume Facility Co-operation Network for Biological Benthic Boundary Layer Research). Funded by EU 5FP. Contact person Per Jonsson
 • Hydrodynamic effects on settlement of marine invertebrates and algal spores, with implications for biofouling control. Funded by EU 5FP & ERDF. Contact person Per Jonsson
 • Chemical ecology of marine sponges. Funded by FORMAS. Contact person Per Jonsson
 • Larval dispersal and population connectivity. Funded by Göteborg University. Contact person Per Jonsson
 • Developing new assays for environmentally benign antifoulants. Funded by FORMAS. Contact person: Jon Havenhand.
 • MARINE PAINT. Båtbottenförger: Åtgärder mot påväxt på båtar. Funded by MISTRA. Contact person: Kent Berntsson
 • DELOS (Environmental design of low crested coastal defence structures). Finished March 2004. Funded by EU 5FP. Contact person Per Jonsson

Examensarbeten inom Biohydrodynamik

Doktorandprogram inom Biohydrodynamik

Näringslivssamverkan och regionala effekter
Västra Götalandsregionen är Sveriges mest marina region. Kunskaper krävs för att bättre utnyttja havets resurser och samtidigt skydda havsmiljön. Kommuner, regionala myndigheter och industrier är alla potentiella avnämare för den kunskap som utvecklas inom ett biohydrodynamiskt kompetenscentrum. Exempel är bättre underlag för fartbegränsning av stora och snabba fartyg, och industriell utveckling av nya metoder för skydd mot påväxt på fartyg.

Nätverk
BIOFLOW (Flume Facility Co-operation Network for Biological Benthic Boundary Layer Research),
EU 5FP. Contact person Per Jonsson

MARICE - tvärvetenskapligt forskningsprogram (plattform) i marin kemisk ekologi vid Naturvetenskapliga fakulteten, GU

Speciell utrustning
7.4 m flödestank (flöden: 0.001 - 0.5 m/s)
1.5 m flödestank (för små skalor; 0.001-0.15 m/s)
Akustisk dopplermätare (ADV, Nortek)
Particle Image Velocimetry (PIV, DVC)
Varmfilmsmätare (Dantec)
Akustisk dopplermätare, fältprofiler (ADCP, Nortek)

Personer verksamma vid kompetenscentrum för biohydrodynamik

 1. Prof. Per Jonsson, forskningsledare. Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 2. Gästprof. Jon Havenhand, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 3. Docent Mats Lindegarth, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 4. Fil. dr. Kent Berntsson, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 5. Dr. Ann Larsson, Inst för marin ekologi, Göteborgs universitet
 6. Proj assistent Fredrik Lindgren, TMBL, Göteborgs universitet

Andra hemsidor av intresse:

Kontaktperson:
Per Jonsson

Delfinansierat av EUs strukturfond,
Regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Interna sidor för arbetsgruppen för biohydrodynamik

Senast uppdaterad 060405, Eva.Marie.Rodstrom@tmbl.gu.se