________________________________________________________
 
 
 

 

 

Bild 3

Sonarbild som visar trålspår i direkt anslutning till en känd korallokal och klippor i en förträngning sydost om Spiran. Sonarbildens storlek är 60*25 m, och dess position är markerad med flaggor (nummer 1250) på den batymetriska kartan (vanlig och 3d) till höger.

 
 
 
 
Bild 1
Bild 2
Bild 4
 
 
________________________________________________________