________________________________________________________
 

 

 

Sidescan sonar - sidosvepande sonar

Inventeringar av valda delar av Kosterrännan utfördes med sidosvepande sonar, i samarbete med mätföretaget Marin Mätteknik AB. Bilderna visar spår av bottentrålning på tre olika platser.

 
 
 
 
Bild 2
Bild 3
Bild 4
 
 
________________________________________________________