ROV:er

Vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium används två ROV:er (Remotely Operated Vehicles - fjärrstyrda farkoster). Dessa kan användas för videodokumentation ned till 300 m djup. Varje farkost är utrustad med videokamera, strålkastarljus, kompass, djupmätare, klocka, videoöverlagring, Tritech Sea King ekolod samt ett lasermätinstrument.

 
 
_____________________________________________________