ROV-styrning

ROV:en kan manövreras i alla riktningar med hjälp utav joysticks på kontrollpanelen. Kamerans fokus-, zoom- och tiltfunktioner styrs också från kontrollpanelen. Det filmade materialet spelas in i Super VHS-format. För att navigera och mäta avståndet mellan fartyg och ROV används undervattensnavigationssystemet Simrad HPR 410P tillsammans med DGPS och navigationsprogrammet Olex.

 
 
_____________________________________________________