______________________________________________________
 

 

 

Tioarmad bläckfisk
(Rossia sp.)
 
 
______________________________________________________