______________________________________________________
 
 
 

 

 

Positionering

Ett sofistikerat positioneringssystem krävs för att ange ROV:ens läge. Forskningsfartygets GPS-system är kombinerat med akustisk och gyroskopisk utrustning, såväl som datorprogram för navigering (Olex). Precisionen av lägesuppskattningen bestäms av positioneringssystemets komponenter och av ROV:ens arbetsdjup.
 
 
______________________________________________________