________________________________________________________
 
 
 

 

 

Olex navigationsmjukvara

Ett rött spår visar ROV:ens rörelse (tiden synkroniseras med videospår), och ett annat spår(gult) visar forskningsfartygets rörelse.

 
 
 
 
Olex navigations- dator
Färgkodade djupkonturer och röda markeringar
Bottentopografisk bild av samma område i 3D.
 
 
________________________________________________________