________________________________________________________
 
 
 

 

 

Olex

Färgkodade djupkonturer och röda markeringar visar förekomster av korallrev.

 
 
 
 
Olex navigations- dator
Rött spår visar ROV:ens rörelse.
Bottentopografisk bild av samma område i 3D.
 
 
________________________________________________________