________________________________________________________
 
 
 

 

 

Olex

Bottentopografisk bild av samma område i 3D.

 
 
 
 
Olex navigations- dator
Färgkodade djupkonturer och röda markeringar
Rött spår visar ROV:ens rörelse.
 
 
________________________________________________________