________________________________________________________
 
 
 

 

 

Olex

Olex är ett navigationsprogram utvecklat för att sammanställa data från alla positioneringsinstrument och bottentopografimätningar samt för att ange ROV:ens och fartygets position på en karta på datorskärmen. Det är möjligt att följa och dokumentera undervattensfarkostens alla rörelser med god precision (2-5 m). Systemet gör det också möjligt att navigera i relation till detaljerad information om bottentopografin.

 
 
 
 
Färgkodade djupkonturer och röda markeringar
Rött spår visar ROV:ens rörelse.
Bottentopografisk bild av samma område i 3D.
 
 
________________________________________________________