______________________________________________________
 

 

 

Havskräfta
(Nephrops norvegicus)
 
 
______________________________________________________