________________________________________________________
 
 
 

 

 

Spiran

Denna bild som konstruerats med hjälp av multistråleekolodning visar ett område sydost om Spiran i Kosterrännan

 
 
 
 
Säcken
Sjökort + 3D
Del av Kosterrännan
 
 
________________________________________________________