________________________________________________________
 
 
 

 

 

Sjökort + 3D

Denna bild visar två olika sätt att presentera samma område. Bilden till vänster är ett traditionellt sjökort medan den högra bilden visar området som en topografisk karta framsställd med hjälp av multistråleekolodning.

 
 
 
 
Säcken
Del av Kosterrännan
Spiran
 
 
________________________________________________________