________________________________________________________
 
 
 

 

 

Del av Kosterrännan

Denna bild som konstruerats med hjälp av multistråleekolodning visar en del av Kosterrännan

 
 
 
 
Del av Kosterrännan
Sjökort + 3D
Spiran
 
 
________________________________________________________