________________________________________________________
 
 
 

 

 

Multistråleekolodning

Ekolodning med ett stort antal ljudstrålar (utföres med hjälp av av Marin Mätteknik AB) gör det möjligt att få detaljerade bilder av havsbotten, som vi ser några exempel på här. Djupnivåerna är färgkodade. Den stora bilden visar Säcken-området i den norra delen av Kosterrännan.

 
       
Del av Kosterännan
Sjökort + 3D
Spiran
 
________________________________________________________