______________________________________________________
 
 
Länkar
 
   
   
  -DOE (Deep Ocean Engineering)  
  -Kongsberg Simrad  
   
  -MMT (Marine Measuring Technics)  
  -Olex A/S  
  -CBM (Centrum för biologisk mångfald)  
  -Naturvårdsverket  
  -TMBL (Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium)  
   
 
______________________________________________________