______________________________________________________
 
 
 

 

 

Djuphavskoraller i Skagerrak (WWF)

Detaljerade undersökningar av korallrev och andra marina områden med hög biodiversitet längs den svenska västkusten utföres med fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROV). Detta innefattar undersökningar av miljöbetingelser, associerad fauna, dynamik, samt hot mot dessa livsmiljöer. GIS-teknik används för analyser och för att göra biotopkartor. Videofilmning av hög kvalitet görs för att producera informationsfilmer riktade till myndigheter och allmänhet.

Gå till projektets hemsida

 
 
______________________________________________________