______________________________________________________
 
 

 

 

 

EU-projektet ACES (The Atlantic Coral Ecosystem Study) - en studie av koraller i Europas djuphav och deras känslighet för miljöpåverkan

Korallrev förknippas vanligen med varma, tropiska vatten och exotiska fiskar och inte med nordatlantens kalla, djupa och mörka vatten där koraller förr ansågs vara något mycket ovanligt. Numera är det känt att kallvattenskoraller bildar rev som väl kan mätas med sina tropiska kusiner vad det gäller mångfald av associerade marina livsformer (Jensen och Frederiksen 1992). Kommersiell aktivitet i djuphavet och avancerad offshore-teknik har gradvis avslöjat den fulla utsträckningen av Europas dolda korallekosystem. Upptäckten av extraordinära, milslånga kedjor av de revbildande korallerna Lophelia pertusa och Madrepora oculata på 300 m djup längs den norska kontinentalsockeln (Mortensen et al. 1995, Freiwald et al. 1999) har kraftigt utmanat gängse uppfattningar. På botten i Porcupine Seabight utanför Irlands kust, på ett djup av 700 till 1200 m, är dessa koraller så rikligt förekommande att deras kalkskelett under årtusenden bildat avlagringar som är upp till 300 m höga (Harriet et al. 1998). Kallvattenskorallernas potential att bilda dessa stora bottenstrukturer samt de levande revens mångfald av livsformer har medfört stor uppmärksamhet hos allmänheten genom inslag i TV och dagstidningar.
 
______________________________________________________