Arbetsgruppen för
Kustzonsförvaltning och Biodiversitet


Arbetsgrupperna för Kustzonsförvaltning och Biodiversitet arbetar i en gemensam grupp då många beröringspunkter finns. Arbertsgruppen går under namnet "KUB".

Syftet med arbetsgruppen:

Rutiner för gruppmöten:
När: Ett möte i månaden med fast tid: 4:e torsdagen i varje månad,
Tid: 13.00 - 15.00,
Plats: Loftet, Vita förläggningen

Mötesteknik/etik

Minnesanteckningar

Sammankallande
Ordförande- och sekreterarfunktionerna ska rotera. Den som var sekreterare sist blir ordförande nästa gång. Den som ska vara ordförande påminner om det kommande mötet i ett utskick via TMBL:s e-postlista. Minnesanteckningar görs tillgängliga på KUB:s webbplats.

Kontaktperson
Mats Lindegarth

Sändlista
Kallelse och annan information sänds till: KUB@tmbl.gu.se
http://tmbl.gu.se/mailman/listinfo/kub

Följande personer har visat intresse för att få information om vad som händer inom KUB-gruppen:

 1. Mats Lindegarth
 2. Per Åberg
 3. Jan Karlsson
 4. Annelie Lindgren
 5. Eva Marie Rödström
 6. Kerstin Johannesson
 7. Lars-Ove Loo
 8. Lisbeth Jonsson
 9. Per Nilsson
 10. Tomas Lundälv
 11. Calle André
 12. Totte Dahlgren
 13. Anette Ungfors
 14. Ullika Lundgren
 15. Bo Johannesson
 16. Björn Källström
 17. Hans G Hansson
 18. Colin Wheatley
 19. Katja Nagel
 20. Anita Tullrot
 21. Annci Niklasson
 22. Matti Åhlund
 23. Lars Gamfeldt

KUB:s webbplats
Kontakta gärna Bo Johannesson om du vill ändra eller lägga in något på KUB:s webbplats.Delfinansierat av EU:s strukturfond,
Regionala utvecklingsfonden (ERUF).


KUB:s allmänna sida    Minnesanteckningar    TMBL:s startsida

Senast uppdaterat 060427, Bo.Johannesson@tmbl.gu.se