Möten inom arbetsgruppen för
Kustzonsförvaltning och Biodiversitet

Underlag till nästa möte
Förslag till stående dagordning:

  1. Sekreterare för mötet tillika ordförande på nästa
  2. Genomgång av föregående mötes minnesanteckningar
  3. Senaste projektledarmötet
  4. Information
  5. Övriga frågor
  6. Diskussion/Presentation
  7. Nästa mötes diskussion/presentation
  8. Nästa möte

Minnesanteckningar:
Minnesanteckningar förs enligt roterande schema och tillgängliggörs på gruppens hemsida

070524
070125

061107
060824

060629
060427
060215


050825
050526
050324


040923
040622
040527.
040324
040129

031023
030925
030828
030626
030527
030429
030303
030127

021024
020822
020523
020425
020327
020226
020124

011122
011025
010927
010823
010703
010419


KUB:s allmänna sida för ICZM resp Biodiversitet    KUB:s interna sida    TMBL:s startsida

Uppdateras av Bo.Johannesson@tmbl.gu.se