Arbetsgruppen för

Kemisk ekologi respektive Biohydrodynamik


Arbetsgrupperna för Kemisk ekologi respektive Biohydrodynamik arbetar i en gemensam grupp då många beröringspunkter finns. Arbetsgruppen går av nåon anledning under namnet "KEB(a)H(b)"

Syftet med arbetsgruppen

Rutiner för gruppmöten

När: Ett möte i månaden med fast tid: 3:e torsdagen i varje månad,
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: Loftet, Vita förläggningen

Mötesteknik/etik

Gamla minnesanteckningar kan hämtas här!

Sammankallande

Den som för minnesanteckningar sammankallar till nästa möte 1 vecka i förväg. Bidrag till dagordningen skickas med e-post till sammankallande.

Kontaktpersoner

Henrik Pavia för kemisk ekologi - Per Jonsson för biohydrodynamik

Sändlista

Meddelanden till gruppen sänds till KeBabH@tmbl.gu.se
Om någon vill hoppa av eller på lista så kan ni göra det på
http://tmbl.gu.se/mailman/listinfo/kebabh

Enskilda personer kan kontaktas direkt med adresser nedan!

Gunilla Toth

Henrik Pavia

Martin Ogemark

Lena Granhag

Martin Sjögren

Örjan Karlsson

Göran Nylund

Andreas Sundelöf

Mats Lindegarth

Mia Dahlström

Lars Gamfeldt

Lars Bohlin

Kent Berntsson

Per Jonsson

Elisabet Brock

Lena Mårtensson

Ann Larsson

Per Åberg

Gunnar Cervin

Maria Leisborn

Sofia Wikström

Jon Havenhand

Erik Selander

Eva Marie Rödström


Delfinansierat av EUs strukturfond,
Regionala utvecklingsfonden (ERUF).


Senast uppdaterat 040629, mats.lindegarth@tmbl.gu.se