Länkar till institutioner aktiva vid TMBL

Göteborgs universitet:
Inst Cell- o Molekylärbiologi, Mikrobiologi
Inst Marin ekologi och Marin botanik
Zoologiska institutionen

Stockholms universitet:
Botaniska institutionen
Inst för Systemekologi
Zoologiska institutionen

Övriga universitet o högskolor:
Artdatabanken (Svenska Lantbruks Universitetet)
Beijer institutet
Inst Läkemedelskemi, farmakognosi (Uppsala universitet)
Inst för Marin teknik (Chalmers tekniska högskola)

Kristinebergs marina forskningssation (KMF)
GMF - Göteborgs marina forskningcentrum
SMF - Stockholms marina forskningcentrum
UMF - Umeå marina forskningcentrum

 

 


Links to Departments with activities at TMBL

Göteborg University:
Dept Cellular and Molecular Biology, Microbiology
Dept Marine Ecology, and Marine Botany
Dept of Zoology

Stockholm University:
Dept Botany
Dept System Ecology
Dept of Zoology

Other Universities
Artdatabanken (Swedish Species Information Centre at Swedish Agricultural University)
Beijer Institute
Dept Medicinal Chemistry, Div Pharmacognosy (Uppsala University)
Dept Naval Architecture and Ocean Engineering (Chalmers University of Technology)

Kristinebergs Marine Resarch Station (KMF)
GMF - Göteborg Marine Science Centre
SMF - Stockholm Marine Science Centre


Last updated , Eva.Marie.Rodstrom@tmbl.gu.se