Mötesteknik / etik

Möten är en arbetsform - precis som att labba, men de kan kännas mer eller mindre meningsfulla. Viktigt att ha en professionell inställning till möten - utvecklar man en jargong att "det bara är möten hela tiden - jag hinner inte jobba" kan det skapa onödig stress. En stor del av vårt arbete går ut på att samverka med andra och det gör man många gånger i mötesform. Precis som när det gäller andra arbetsuppgifter bör man ta sig en funderare över vilka möten man bör prioritera och varför. Alla har ett ansvar att se till att det blir ett effektivt och meningsfullt möte.

Fundera på:

Vilket ansvar har man som mötesdeltagare:
Respektera övriga i gruppen - kom i tid och stanna hela mötet (ev. avvikelser bör annonseras vid mötets början) Det är andras tid man använder. Andra har avsatt sin värdefulla tid för att ta del av dina synpunkter, respektera det. (Gäller även seminarier). Det ger mötet en mycket bättre arbetsro om inte folk kommer och går lite nu och då.

Var förberedd:

Tips! Ha ett ställe där du noterar vad du vill ta upp på nästa möte - då kan du tom skicka det till den sammankallande så att det kommer med ut i kallelsen. Ju tidigare andra får reda på vad du vill ta upp desto mer tid har de att sätta sig in i frågan.

Mötesform:

Vad är ordförandens uppgift?

Vad är deltagarnas uppgift?

En viss ängslan för ordföranderollen - men inte mer än att den kommer att försvinna med träning. Håller man ett rullande schema så får alla möjlighet att träna - avdramatiseras detta.

Efter mötet:
skriv rent minnesanteckningar med en gång - räkna in den tiden i tiden som man avsätter för mötet. Verkställ alltid det du lovat så snart som möjligt. Ta de kontakter du lovat snarast. Snar återkoppling lönar sig. Det signalerar också till andra att du är effektiv och resultatinriktad.

Sammanfattning:

Alla har ett ansvar att se till att det blir ett effektivt och meningsfullt möte.

 

Eva Marie, 020124