News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

Centrum för Undervattensdokumentation (CUD)

Målsättningen för CUD är att bli ett internationellt kompetenscentrum inom avbildningsteknik för undervattensdokumentation, såsom ROV-baserad (Remote Operated Vehicles, fjärrstyrd undervattensfarkost), videodokumentation i normal-, makro- och mikroskala, stereodokumentation (video- och stillbild) och fotogrammetriska tillämpningar, sonar dokumentation och "intelligent" ekolodsteknik.
En hög kompetens inom dessa områden i kombination med avancerad teknik gör det möjligt att på ett effektivare sätt karaktärisera bottenmiljöer, inventera och övervaka marina miljöer, speciellt i kombination med den kunskap inom miljöeffektstudier och statistisk analys som finns vid TMBL.

Prioriterade problemområden:

 • att utveckla rationell teknik och rutiner för effektiv kartläggning av marina miljöer samt hantering och presentation av data.
 • att vidareutveckla teknik för visualisering och information om marina miljöer
 • att bidra till utveckling av specialiserade företag inom detta teknikområde

Företagssamverkan

 • Marin mätteknik AB (MMTAB Göteborg)
 • Olex A/S (Trondheim)
 • Djupviks varv
 • HydroGIS AB (Göteborg)

Medverkan i FoU-projekt

 • ACES - Atlantic Coral Ecosystem Studies. EU 5FP
 • Ögonkorall (Lophelia pertusa) - utbredning, betydelse och hotbilder rörande svenska korallrev, CBM
 • Forum Skagerrak II. 2003 - 2007. Finansieras av Interreg IIIB.
 • MARBIPP - Marine Biodiversity Patterns and Processes. 2001-09-01 - 2006-08-31. Naturvårdsverket.
 • Marine Habitat Mapping. Nordiska Ministerrådet.
 • Västerhavets korallrev - tillstånd och hotbilder, WWF

Nätverk

Fler hemsidor som kan vara av intresse:

Kontaktperson: Tomas Lundälv

Delfinansierat av EUs strukturfond,
Regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Senast uppdaterad 030922, Eva.Marie.Rodstrom@tmbl.gu.se