Arbetsgruppen för

Information, utbildning och näringslivskontakter

Arbetsgruppen för information, utbildning och näringslivskontakter arbetar med universitetets 3:e uppgift. Därav går arbetsgruppen under namnet "3Upp"

Syftet med arbetsgruppen:
Arbetsgruppen ska vara ett forum för att:

Rutiner för gruppmöten:
När: Ett möte i månaden med fast tid:
2:a tisdagen i varje månad,
Tid: 13.00 - 15.00,
Plats: Konferensrummet, Lasse-lab

Mötesteknik/etik

Minnesanteckningar

Sammankallande
Ordförande och sekreterarfunktionerna ska rotera. Den som var sekreterare sist blir ordförande nästa gång. Den som ska vara ordförande påminner om det kommande mötet i ett e-mail utskick. Minnesanteckningar görs tillgängliga på 3Upp:s webbplats.

Kontaktperson
ambulerande

Sändlista
Meddelanden till gruppen sänds till:
3Upp@tmbl.gu.se
Om någon vill hoppa av eller på lista så kan ni göra det på
http://tmbl.gu.se/mailman/listinfo/3upp

Följande personer har anmält intresse för 3Upp-gruppens verksamhet:

 1. Ulrika Franzen
 2. Martin Larsvik
 3. Eva Marie Rödström
 4. Kerstin Johannesson
 5. Örjan Karlsson
 6. Lars-Ove Loo
 7. Ullika Lundgren
 8. Johan Cruse
 9. Christin Appelkvist
 10. Frank Sjödin
 11. Annci Niklasson

Delfinansierat av EUs strukturfond,
Regionala utvecklingsfonden (ERUF).