News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

Exkursion med centrets forskningsfartyg
Man kan följa med Lovéncentrets forskningsfartyg på en unik exkursion. Under ledning av en marinbiolog tittar man i ca 1.5 timmar på djur- och växtliv på bottnarna i Kosterfjorden. Deltagarna får upptäcka skiktning genom att själva mäta salthalt och temperatur på olika djup. Med siktdjupsskiva mäter deltagarna också vattnets grumlighet, som är ett grovt mått på tätheten plankton.


Sex tisdagar under sommaren 2008 - 1 juli, 8 juli (ej 15 juli), 22 juli, 29 juli, 5 augusti och 12 augusti - avgår turer kl 13.30 och 15.00.

Biljettpris:
fr.o.m. 16 år 200:-
7-15 år 100:-
t.o.m. 6 år gratis

Akvarieinträde ingår i exkursionspriset.

(fungerar f n med webbläsarna Firefox och Safari, men inte med Internet Explorer)

Det går också att boka på telefon 0526 - 686 21 eller köpa i akvariets kassa. Antalet platser är begränsat.


Senast ändrad 080717 av Martin.Larsvik