News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

Populärvetenskaplig föreläsning
17 juli 2008, kl 18.00 - ca 18.45

Krabbtaskan - en vandrare med stor släkt

Anette Ungfors

Krabbtaskan, eller krabba som den heter i fiskaffären, skulle kunna fiskas mer. Det är då viktigt att förstå hur krabbor vandrar. Under 2000-talet har tusentals märkta krabbtaskor släppts ut havet, och rapporter om återfångst visar hur krabbtaskorna rör sig längs kusten. Genom att analysera krabbtaskornas DNA kan man se hur nära släkt de är med varandra. Man kan räkna ut hur stort beståndet av krabbtaska är, efter att ha uppskattat hur tätt krabborna lever och beräknat arealen lämplig botten.


En av tusentals krabbtaskor som Anette Ungfors märkt. Efter återfångst berättar den om sina vandringsmönster.

Anette Ungfors är forskare på Institutionen för marin ekologi - Tjärnö, Göteborgs universitet. Hon försvarade 13 juni 2008 sin doktorsavhandling om fiskeribiologi hos krabbtaska i Kattegatt och Skagerrak - med konsekvenser för hållbar förvaltning.


Plats: Hörsalen, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper - Tjärnö
Fri entré.


De populärvetenskapliga föreläsningarna vänder sig till en bred allmänhet och tar upp intressanta och aktuella ämnen.


Senast ändrad 08025 av Martin Larsvik