News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

Populärvetenskaplig föreläsning
31 juli 2008, kl 18.00 - ca 18.45

Lerorna berättar - havsmiljön tolkat från lerspråket

Kjell Nordberg

Nästan allt som händer i havet syns i sedimenten. Regnar det mer, blåser det oftare, har vattnet blivit varmare eller kallare på botten, har det blivit mer alger i vattnet, är vattnet saltare än förr, eller giftigare, eller har det rent av blivit friskare? Inget undgår en lerdetektiv, spåren i leran avslöjar allt ...


En lerdetektiv på jakt efter spår i havets sediment.

Kjell Nordberg är professor i maringeologi och oceanografi vid Insititutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om hur klimat, oceanografi och människor påverkar eller påverkas av havsmiljön på Västkusten.


Plats: Hörsalen, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper - Tjärnö
Fri entré.


De populärvetenskapliga föreläsningarna vänder sig till en bred allmänhet och tar upp intressanta och aktuella ämnen.


Senast ändrad 080521 av Martin Larsvik