News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

Populärvetenskaplig föreläsning
3 juli 2008, kl 18.00 - ca 18.45

Amerikanska kammaneten - är den farlig?

Lene Friis Møller

Maneter har fått stor uppmärksamhet i media på grund av introduktionen av den amerikanska kammaneten (Mnemiopsis leidyi). Sedan 1988 finns den i Svarta havet och Kaspiska havet och ekosystemen har drabbats hårt. Nu finns den i våra vatten och osäkerheten är stor hur vårt ekosystem kommer att reagera på introduktionen.

Men vad är en kammanet? Vad gör den? Varför är den ett så stort problem?

Lene Friis Møller besvarar dessa frågor och berättar om sina undersökningar i Gullmarsfjorden, där hon har inventerat manetbeståndet varje vecka sedan augusti 2007.


Lene Friis Møller kommer på sin föreläsning berätta om den amerikanska kammaneten.

Dr. Lene Friis Møller utbildade sig vid Syddansk universitet i Odense och Kerteminde. Sedan 2007 är hon forskare på Institutionen för marin ekologi - Kristineberg, Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om ekologi hos gelatinösa djurplankton, till exempel öronmaneter, kammaneter och pilmaskar.


Plats: Hörsalen, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper - Tjärnö
Fri entré.


De populärvetenskapliga föreläsningarna vänder sig till en bred allmänhet och tar upp intressanta och aktuella ämnen.


Senast ändrad 080521 av Martin Larsvik