News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

Populärvetenskaplig föreläsning
10 juli 2008, kl 18.00 - ca 18.45

Fossila bränslen tömmer haven på fisk och musslor?

Jon. Havenhand

Ökande halter av koldioxid i atmosfären gör att havet försuras. Även om havets vattenvolym kan tyckas vara oändlig, så har människans förbränning av fossila bränslen under de senaste 150 åren redan gjort havet 30 procent surare. Havsvattnet har inte varit så här surt på över 40,000 år, och fortsatt ohejdad användning av fossila bränslen sänker pH ännu mer: år 2100 uppskattas havet ha pH 7.7, vilket är tre gånger surare än idag.

En surare havsvatten fräter på de kalkstrukturer som många havsorganismer är uppbyggda av - trubbar av sjöborrars taggar, urkalkar musselskal, fräter sönder korallrev och förstör fiskars balansorgan.

Den lilla kunskap som finns idag tyder på att försurningen är allvarlig för havens biologiska mångfald. Denna föreläsning redovisar problemet, försurningseffekter i haven, och hur vår havsmiljö kanske ser ut om 50-100 år.

Tre dagar gamla larver av ormstjärnan Ophiothrix fragilis, som utvecklats i havsvatten av olika pH. Till vänster i normalt havsvatten (pH 8.1), med ljust kalkskelett. Till höger i försurat havsvatten (pH 7.7), med alltför lite skelett för att kunna utvecklas till färdig ormstjärna.

Professor Jon. Havenhand är forskare på Institutionen för marin ekologi - Tjärnö, Göteborgs universitet. Han ägnar sig för närvarande åt forskning om försurning av haven.


Plats: Hörsalen, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper - Tjärnö
Fri entré.


De populärvetenskapliga föreläsningarna vänder sig till en bred allmänhet och tar upp intressanta och aktuella ämnen.


Senast ändrad 080602 av Martin Larsvik