News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

Populärvetenskaplig föreläsning
24 juli 2008, kl 18.00 - ca 18.45

På kryss i historiska farvatten

Lars-Erik Hammar

Bohusläns skärgård har alltid varit en havets E6, mellan Skandinavien och övriga Europa. Kusten är fylld av kulturhistoriska spår från olika tider, ibland väl synliga men oftast otydliga för ett otränat öga. Sjöfart, fiske, industrier, boende men även döden finns närvarande - bland badklippor och solbadarstränder. Inte minst i nordliga Bohuslän, nära gränsen.


Norra fyrtornet på Ursholmen, med demonterad lanternin, är ett väl synligt kulturhistoriskt spår från 1800-talet.

Lars-Erik Hammar är samordnare för kulturmiljö (arkeologi och byggnadsvård) vid Bohusläns museum i Uddevalla. Han är också tillförordnad museichef för Vitlycke museum utanför Tanumshede.


Plats: Hörsalen, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper - Tjärnö
Fri entré.


De populärvetenskapliga föreläsningarna vänder sig till en bred allmänhet och tar upp intressanta och aktuella ämnen.


Senast ändrad 080521 av Martin Larsvik